Dom i Ogród , wpisane jako dwa osobne obiekty do Krajowego Rejestru Zabytków, są podstawowymi obiektami Muzeum Stefana Żeromskiego i jego rodziny. W muzealnym wyposażeniu Domu znajdują się między innymi biurko, fotel i kanapa Pisarza, część ikonografii (jej większość, podobnie jak wszystkie rękopisy dzieł Żeromskiego oraz ogromna korespondencja, zgodnie z wolą Moniki Żeromskiej, została przekazana w darze do Biblioteki Narodowej); są tu obrazy olejne i akwarele pędzla Moniki Żeromskiej, a także przedmioty codziennego użytku, wprowadzające w atmosferę Domu. Szczególnie cenne są grafiki młodej, wielce utalentowanej żony Pisarza, Anny Zawadzkiej-Żeromskiej, która podejmując życie rodzinne zarzuciła karierę artystyczną.

Domowe muzeum Stefana Żeromskiego i jego rodziny, podobnie jak licznie powstające w Europie tego typu placówki, pozwala nam nie tylko obcować z twórczością, lecz także chłonąć atmosferę, w jakiej twórca żył i pracował. A powstawały tu tak ważne dzieła, jak drapieżna powojenna publicystyka, jak Międzymorze i Wiatr od morzaSnobizm i postęp, dramat Uciekła mi przepióreczkai najważniejsza, zamykająca jego twórczość, powieść Przedwiośnie.