Jak w ubiegłym roku, tak i teraz 15-tego października zakończyliśmy sezon wiosenno-letni. Trzeba przyznać, że był to okres pracowity, ponieważ Dom Stefana Żeromskiego odwiedziło około półtora tysiąca osób. Były to szkolne wycieczki z pobliskich placówek oświatowych, a także z tych znacznie oddalonych. Były grupy z licznych stowarzyszeń, goście z kraju i zagranicy, wielu kuracjuszy korzystających z dobrodziejstw konstancińskiego klimatu. Najliczniejszą (bo aż 90-osobową) grupą okazała się wycieczka dzieci ze szkoły podstawowej z pobliskiego Zalesia Dolnego.

Oprócz grup zorganizowanych w miejscu, w którym powstało wiele ważnych utworów Żeromskiego, w tym wieńczące twórczość pisarza „Przedwiośnie”, gościliśmy niemało pojedynczych osób. Niektórzy odwiedzali nas dwu-, a nawet trzykrotnie. Było nam niezwykle miło, kiedy okazywało się, że informacje o Muzeum są przekazywane z ust do ust wraz z rekomendacją. Dziękujemy.

Imprezą symbolicznie kończącą sezon, jak co roku w pierwszy weekend września, były Otwarte Ogrody. Dwa dni, kiedy to mieszkańcy Konstancina-Jeziorny zapraszają wszystkich chętnych do swoich ogrodów, organizując w nich bardzo urozmaicone wydarzenia kulturalne. W tym roku Otwarte Ogrody miały charakter wyjątkowy, ponieważ jeden z dwóch dni świętowania, 8 września, był zarazem dniem Narodowego Czytania. A przecież tym razem wybór padł na „Przedwiośnie”. Oczywistością więc było, że także ogród przy Domu Stefana Żeromskiego stał się sceną, z której padły słowa pisarza.

Kilkadziesiąt osób odwiedziło tego dnia Dom Żeromskiego. Ponad 20 osób odczytało fragmenty oryginalnego tekstu powieści. Było nam niezwykle miło, że liczni miłośnicy twórczości pisarza, mieszkańcy Konstancina i przedstawiciele władz miasta i powiatu wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Dziękujemy. Staroście i wicestaroście piaseczyńskiemu oraz wiceburmistrzowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej Konstancina dziękujemy za bezpośredni udział w czytaniu. Dziękujemy także za wsparcie rzeczowe konstancińskiemu Wydziałowi Promocji, a powiatowemu Biuru Promocji za książki, które jako upominki zostały przekazane uczestnikom Narodowego Czytania. Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim jest także wdzięczna współorganizatorowi przedsięwzięcia, Towarzystwu Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina oraz licznym wolontariuszom za ich trudną do przecenienia pracę.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób Muzeum Stefana Żeromskiego może uznać swój udział w Narodowym Czytaniu, dzień 8 września, za udany. Podobnie udany był także dzień następny, przeznaczona na zwiedzanie Domu Żeromskiego, 9 września – tego jednego dnia w ramach Otwartych Ogrodów odwiedziło nas 150 osób.

Otwarcie sezonu jesienno-zimowego 2018/2019

Wraz z nadejściem jesieni Muzeum Gminne Stefana Żeromskiego i Jego Rodziny na kilka miesięcy zawiesza stałe dyżury. Czekając na wiosnę nie zamykamy jednak drzwi Domu Żeromskiego, wizyty osób chcących odwiedzić miejsce, w którym Stefan Żeromski pisał „Przedwiośnie” są wciąż mile widziane. Prosimy jedynie o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu. Numer telefonu: 666 700 009.